* ส่งฟรีเมื่อช้อปสินค้าครบ 999 บาท *  Buy 999 Baht with free shipping 

ตะกร้าสินค้า 0
฿0.00
ภาษา

About us

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2518 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด และ บริษัท ไอ ดี เอฟ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน หนึ่งล้านบาท มีพนักงานเริ่มแรก 32 คน ตั้งทำการอยู่ ณ อาคาร 2 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม เพื่อประกอบการผลิต ผ้าห่มฟูตอง และ กางเกงใน BON

about_us_1

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สตรีที่ได้สวมใส่สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริษัทฯจึงได้ผลิตสินค้าชุดชั้นใน “กุลสตรี” ขึ้นในปี 2520

ปี พ.ศ. 2521 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยน การขยายตัวทางการตลาดมากขึ้น บริษัทฯได้ย้ายที่ทำการเดิม มาอยู่ ณ เลขที่ 611/28 ซอยวัดจันทร์ใน เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตสินค้าให้เพียงพอ กับความต้องการของลูกค้า ประกอบกับบริษัทได้เปิดประตูสู่โลกกว้าง เริ่มต้นก้าวไปยังตลาดต่างประเทศ โดยการผลิตเสื้อผ้าเด็ก เสื้อแจ็คเก็ตส่งไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแรก และกลุ่มยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ตามลำดับ

ภายใต้การบริหารที่เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯมุ่งเน้น ที่จะขยายการผลิตสินค้าและการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด โดยขยายการผลิตไป ยังบริษัทย่อยคือ บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด ในปี พ.ศ. 2535 และ ปี พ.ศ. 2541 บริษัทได้เป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในไทยที่ผลิตสินค้า คุณภาพภายใต้แบรนด์เนม VANITY FAIR, GUY LAROCHE, ELLE, ชุดชั้นใน YOUNG WAY, ชุดเด็ก SPICY KID และปีพ.ศ.2542 ผลิตชุดชั้นใน BSC

เพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ บริษัทจึงนำเอาระบบรับรอง คุณภาพ มาตรฐานสากล ISO9001 และ 9002, มาตรฐานแรงงาน WRAP ซึ่งเป็น มาตรฐานสากลเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบทางสังคม อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ความปลอดภัยของพนักงานองค์กร นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจากลูกค้า ต่างประเทศอีกมากมาย

นับแต่บริษัทได้ขยายตัวทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นสำคัญ ทำให้ฐานการผลิตที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ปี พ.ศ.2547 จึงขยายสาขา ณ อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคง และขีดความสามารถในการรองรับ ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม ได้อย่างทัน สถานการณ์ อ้นเป็นการเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันและความพร้อมที่จะเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนต่อไป

parada_Banner_4_

COMMITTEE